Regulamin

Zasady Naszego domu rodzinnego HOFFmannówka „Pachnie miętą”

Cieszymy się, że chcecie u nas gościć i będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Jesteśmy w otulinie lasu w miejscu cichym i spokojnym oddalonym od zgiełku głośnego i tętniącego życiem Skorzęcina. Nasza lokalizacja sprzyja temu aby wypoczynek naszych Gości był spokojny i bezpieczny. Bardzo nam zależy na tym, abyście podczas pobytu szanowali Wszystkich przebywających u nas Gości oraz miejsce, które charakteryzuje się dużym spokojem.

Regulamin określa zasady, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie naszego domu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt u nas.Dokonując w/w. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Zasady dotyczą wszystkich Gości przebywających na terenie naszego domu.

Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie Naszego rodzinnego domu. www.skorzecinpachniemieta.pl

 1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
 2. Ceny obowiązujące w Naszym domu podane są w PLN i zawierają 8% podatek VAT. Ceny zależą od sezonu, ilości dostępnych miejsc oraz różnego rodzaju promocji. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji.
 3. Przy meldowaniu się niezbędne jest okazanie do wglądu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, powinien być zgłoszony do godziny 10.00, w dniu, w którym upływa termin opuszczenia Naszego domu.
 5. Uwzględnimy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych terminów.
 6. W przypadku nie opuszczenia w dniu wyjazdu pokoju/łóżka do godz. 10:00, a pokój ten/łóżko jest zarezerwowane dla następnych Gości, zastrzegamy sobie prawo wejść do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy oraz umieszczenia ich w bezpiecznym miejscu.
 7. Dom rodzinny zapewnia zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i przyjemną obsługę.
 8. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami i jest dodatkową osobą powyżej 4 osób w apartamencie.  Jest możliwość dostawienia łóżeczek niemowlęcych w pokoju (po wcześniejszym uzgodnieniu tego podczas składania rezerwacji) dostawienie łóżeczka dodatkowo płatna zgodnie z ofertą.
 9. Niestety 🙁 pomimo, że kochamy zwierzęta … dom nie akceptuje obecności zwierząt. Staramy się o to aby wszyscy czuli się u nas komfortowo, zależy nam żeby goście uczuleni na zwierzęta i ich sierść nie mieli problemu odwiedzając nas.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie zwracamy opłaty za daną zarezerwowaną dobę.
 11. W przypadku utraty klucza do pokoju będziemy musieli obciążyć Cię kwotą w wysokości 120 PLN. Liczymy na Was, że się to nie wydarzy 🙂
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z naszej winy (brak prądu, światła, wody itp.)
 13. Nasz dom posiada własne miejsce parkingowe dla jednego samochodu osobowego na jeden apartament. Korzystać z niego można nieodpłatnie.
 14. Gość powinien zawiadomić nas o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych naszego domu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 18. Nie ma możliwości zapraszania osób niezameldowanych w naszym Domu.
 19. W Domu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 20. Ze względu na niebezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju w naszym domu.
 21. Obowiązuje segregacja odpadów. Śmieci należy zgniatać i umieszczać w kubłach zgodnie z przeznaczeniem.
 22. W dniu rezerwacji pobytu pobieramy zadatek, ustalony w ofercie, który w przypadku rezygnacji z pobytu nie zostanie zwrócony 🙁 Jeśli wiesz wcześniej o tym, że nie będziesz mógł do nas przyjechać. Poinformuj nas o tym odpowiednio wcześnie abyśmy mogli przyjąć innego gościa. W takim przypadku postaramy się nie obciążać Cię niewykorzystanymi kosztami.
 23. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, możemy odmówić świadczenia usług osobie, która go narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Naszego domu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu.
 24. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie naszego Domu, może zostać z niego usunięty:( W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek Naszego domu, godność innych osób lub ich dobra osobiste zastrzegamy sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej i poproszenia Gościa o opuszczenie terenu naszej posesji bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 25. Jeśli byłeś już u Nas i zdarzyło się, że podczas pobytu rażąco naruszyłeś regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Naszego domu lub Gości albo szkodę na osobie gości albo innych osób przebywających u Nas albo też w inny sposób zakłóciłeś spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Naszego domu będziemy mogli odmówić przyjęcia Cię pod swój dach.
 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przechowamy te przedmioty przez 2 miesiące.
 27. W Naszym Domu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym. Złamanie zakazu palenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów odświeżania pokoju w wysokości 350 zł.
 28. Goście mogą korzystać z kącika grillowego (za wyjątkiem dni kiedy na sali organizowana jest impreza – przy rezerwacji poinformujemy gości, że taka sytuacja będzie miała miejsce) , ogrodu, mini plaży, oraz huśtawek – uwaga zabawa na placu zabaw pod opieką osób dorosłych na ich odpowiedzialność.
 29. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich gości, obiekt jest monitorowany. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji. Gwarantujemy dyskrecje.
 30. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa „Piast „ Hoffmann Sp.J. – Hoffmannówka „Pachnie miętą” z siedzibą w Gnieźnie KRS 0000092302 REGON 630784896 Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dodatkowo po wyrażeniu zgody przez gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Dane zebrane na potrzeby świadczenia wynajmu będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Nas. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:** – firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla was transportu lub przesyłki kurierskiej; – firmom świadczącym usługi obsługi księgowej; – firmom świadczącym obsługę prawną; – firmom świadczącym usługi marketingowe dla Nas. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).